Skip to main content

Basılı Yayınlar

Bugünün Girişimcileri Sürekli Yeniliği Kullanarak Çok Başarılı İşleri Nasıl Ortaya Çıkarır?

Değişim, Dönüşüm, Devamlılık

Mimari Tasarım Araştırmaları Ulusal Sempozyumu 21. Yüzyıl

Mimari Tasarım Araştırmaları ve Kentlerin Geleceği MİTA 2018

IX. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu (MSTAS 2015)

Türkiye Robotbilim Konferansı Bildiriler Kitabı TORK 2019