Skip to main content

+10 İstanbul Araştırma Çalıştayları 2019

Editörler: Güliz Özorhon, Göksu Sarman, İrem Bayraktar

Dil: Türkçe/İngilizce

Sayfa Sayısı: 134

Baskı: Temmuz 2021

Derleyen: Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

ISBN: 978-605-5625-18-4

  

 

 

 

 

 

Bu atölye, İstanbul'da kentsel büyüme ve konut tasarımını ele almak için başlatıldı. Hedeflerden biri, tipik bir Türk apartmanının tasarımına büyüme ve uyarlanabilirliğe   dayalı yenilikçi yaklaşımlar getirmekti. Diğer bir amaç ise uyarlanabilir konut tasarımı   ilkelerini öğretmekti. Özyeğin Üniversitesi tarafından yayınlanan kitabın editörlüğünü Avi Friedman ve Eda Aşcıoğlu Selçuk üstlenmiştir.

 • Önsöz ...............7
 • Preface

Orhan Hacıhasanoğlu

 • Tasarım Eğitimine Ek-le (mle) nmek ..............13
 • Articulating into Design Education

Güliz Özorhon

 • Mimarlık Eğitiminin İçi-Dışı..................17
 • Intra/Extra-education of Architecture

Ayşen Ciravoğlu

ATÖLYELER / WORKSHOPS

 • Adalı .............26
 • Islander

 Beril Yağmur Tel,Ercan Mutlu, Gökçe Perge Oğuz,Barış Bayer

 • Kentsel Dönüşümün Bilişsel Harita Üzerinden İncelenmesi ...........36
 • Reading Urban Transformation Through Cognitive Mapping

 Esra Akan, Çiğdem Bayram, Hicret Aydoğan

 • Modern Mimarlık Örüntüsünü Yeniden Okumak .......48
 • Re-Reading of the Modern Architecture Heritage Pattern

 Sedef Sav, Meltem Çetinel, Elif Gelmez Demir, Furkan Evliyaoğlu

 • Kamusallık ve Ütopya ............62
 • Publicness and Utopia

 Göksu Sarman, Merve Özgür, Onursal Engel

 • Kentsel Ses ve Farkındalık .........72
 • Urban Sound Awareness and Representations

 Büşra Aştı, Melis Keskin, Neval Tarım

 • Kıyı ve Mekan ...........82
 • Waterfront and Space

 Serengül Seçmen

 • Kentsel Mekanda Bypass: Yaratıcı Senaryolar .........94
 • Bypass in Urban Space: Creative Scenarios

 Tuba Sarı, Aylin Aras, S. Zeynep Yılmaz

 • Kentsel Mekana Dokunuşlar ..........104
 • Functional Unity

 İrem Bayraktar, Ekin Gizem Efendioğlu

BULUŞMA GÜNÜ’NDEN / MEETİNG DAY..........116

ATÖLYE YÜRÜTÜCÜLERİ ÖZGEÇMİŞ / WORKSHOP INSTRUCTORS RESUMES.........130

 

Doç. Dr. Güliz Özorhon
Dr. Güliz Özorhon, lisans eğitimini 2000 yılında, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde bitirmiş, Yüksek Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yapı Fiziği ve Malzemesi Programı’nda “Güneş Etkisine Bağlı Yapı Kabuğu Oluşumu ve Malzeme Seçim Kriterleri” adlı çalışması ile 2003 yılında tamamlamıştır. Doktora eğitimini ise 2003-2009 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Programı’nda yapmış ve “1950-60 Dönemi İstanbul Konut Mimarlığının 21.Yy Konutu Çerçevesinde Değerlendirilmesi” adlı çalışması ile tamamlamıştır.
Arş. Gör. Göksü Sarman
Göksu Sarman, lisans derecesini 2017 yılında Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden almıştır. 2018 bahar döneminde Aura İstanbul’da araştırmacı olarak çalışmıştır. Halen, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bina Bilgisi programında 2018’de başladığı yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.
Dr. Öğr. Üyesi İrem Bayraktar
İrem Bayraktar lisans derecesini 2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünden almıştır. Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans programını tamalamıştır.