Skip to main content

Sonsuz Bir “Kentsel Artikülasyon” Mekânı Olarak İstanbul IAPS-CS 4

Editörler: Hülya Turgut, Demet Mutman Uluengin, Nevşet Gül Çanakçıoğlu

Dil: Türkçe/İngilizce

Sayfa Sayısı: 619

Baskı: 2022

ISBN: 978-605-5625-22-1

 

 


Sayfalar için tıklayınız


 

 

IAPS-CS” Culture and Space/Kültür ve Mekân” Uluslararası Çalışma Ağı tarafından düzenlenen ulusal “Kültür ve Mekân Buluşmaları” serisinin dördüncüsü “Sonsuz Bir Artikülasyon Mekânı Olarak İstanbul” başlığı altında Özyeğin Üniversitesi 10.yıl etkinlikleri çerçevesinde ÖzÜ-Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve ÖzÜ-UHL Kent ve Konut Araştırmaları Laboratuvarı tarafından gerçekleştirildi. Özyeğin Üniversitesi tarafından yayınlanan kitap, enformel faaliyetler ile formel mimarlık eğitimini destekleyerek, genç tasarımcıları, kente dair düşünce üretenleri, akademisyenleri, lisans ve lisansüstü öğrencilerini “Palimpsest” bir kent olan İstanbul’un hızlı değişim ve dönüşümlerden geçmeye devam eden, çok katmanlı ve örüntülü yapısını kapsamaktadır.

 • Önsöz......................9

Orhan Hacıhasanoğlu, Hülya Turgut

 • Sonsuz bir kentsel artikülasyon mekanı olarak İstanbul temasının irdelenmesi.........15

Levent Şentürk

 

ATÖLYELER

 

 • Atölyelere Dair: Kentin alternatif yüzlerine dair denemeler........................23

Demet Mutman

 • Tasarım Atölyeleri................27
 • İçgüdüsel Mimari....................28

İhsan Oturmak, Seda Oturmak, Feyza Sayman

 • Tramvay........56

Metin Çavuş, Alayça Erözçelik

 • Bir Autopoesis sistem olarak İstanbul..........78

Gökçe Ketizmen Önal, Arzu İl Varol

 • Kentsel Rartlaşmalar................100

Demet Mutman, Bastian Lange, Ayşenur Tuğçe Öztürk

 • Atöyle Cadde.............130

Ali Kemal Terlemez, Orkan Güzelci

 • Kent Hal'i.............164

Ayşe Okudan, Güher Tan

 • Sözlük İstanbul...........190

Nagehan Açımuz İşbakan, Melis Keskin, Seçil Mungan

 

 YARIŞMA

 

 • Yarışmaya Dair: Formel Eğitim Alanına Yenilikçi Bir Katkı: "Sonsuz Bir Artikülasyon Mekanı Olarak İstanbul" Fikir Yarışması..........230

Nevşet Gül Çanakçıoğlu

 • Yarışmanın Ardından: Sonsuz Bir Artikülasyon Mekanı Olarak İstanbul" Fikir Yarışması'nın Ardından Jüri başkanı....

Tuna Han Koç

 • Fikir Yarışması Ödülleri..............240
 • Eşdeğer Ödüller.............242
 • Jüri Özel Ödülleri...........275

 

MAKALE

 

 • Makaleye Seçkisine Dair...............296

Hülya Turgut

 

 • Makalenin Seçkisinin Ardından........301

Levent Şentürk

 

 • Ödül Grubu.........307
 • Diğer katılımcılar........465

 

 • Sonsöz yerine: Şimdi'ye dair eleştirel bir bakış......558

N. Gül Çanakçıoğlu, Demet Mutman

 • Ekler:1, 2, 3...............589
 Prof. Dr. Hülya Turgut
Prof. Dr. Hülya Turgut, İTÜ Mimarlık Fakültesinden Lisans, Yüksek Lisans derecelerini ve “Kültür-Davranış-Mekan Etkileşiminin Saptanmasında Kullanılabilecek Bir Yöntem” başlıklı doktora çalışması ile de “Doktor” unvanını almıştır. Akademik hayatını 1984-2010 yılları arasında İTÜ-Mimarlık Fakültesinde sürdüren Turgut, İngiltere-Oxford Brookes Üniversitesi Kent Araştırmaları Merkezinde (1987)araştırmacı olarak çalışmış ve Amerika-Berkeley Kaliforniya Üniversitesinde (1996) misafir öğretim üyeliği yapmıştır. 
 Dr. Öğr. Üyesi Demet Mutman Uluengin
Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mimar ünvanı ile 2000 yılında mezun olmasının ardından yüksek lisansını 2003 yılında Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nde Prof. Dr. N. Dostoğlu danışmanlığında, doktorasını ise İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde 2011 yılında Prof. Dr. O. Hacıhasanoğlu danışmanlığında tamamlamıştır.
 Dr. Öğr. Üyesi Nevşet Gül Çanakçıoğlu
Nevşet Gül Çanakçıoğlu, 2002 yılında mimarlık alanında lisans derecesini, 2011 yılında “İstanbul’da Farklı Sosyal Grupların Yerleştiği Çevrelerde Yaşayan Çocukların Algısal Süreçlerinin Bilişsel Haritalar Yöntemiyle İrdelenmesi” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini, 2016 yılında ise, “Pediyatrik Tedavi Mekânlarını Kullanan Bireylerin Mekânsal Algılarının Bilişsel ve Mekân Dizimi Yöntemleriyle İrdelenmesi” başlıklı teziyle doktora derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi’nden almıştır.