Skip to main content

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 10. Yıl Kitabı

Editörler: Güliz Özorhon, Elif Aktaş Yanaş, Gizem Efendioğlu, Gülbin Lekesiz, Tuğba Tok, Yasemin Yıldırım

Dil: Türkçe

Sayfa Sayısı: 214

Baskı: 2022

ISBN: 978-605-5625-26-9 

 

 


Sayfalar için tıklayınız


 

 

Özyeğin Üniversitesi tarafından yayınlanan kitap, Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin 10. Yılı Etkinlikleri kapsamında hazırlanmıştır. Kitap, Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin özgün özellikleri ile kendini tanımlaması ve dinamik, çağdaş, yenilikçi bir vizyonla yoluna devam etmesi için gerekli altyapının sağlandığı, fakültenin geleneğinin kurulduğu ve geleceğine yön verildiği bir zaman dilimini, yöneticileri, öğretim elemanlarının ve mezunlarının sesleri ile anlatmaktadır.

Önsöz / Preface -G. A. Ünlü

Tarihçe / Brief History - O. Hacıhasanoğlu

 

 • Sunuş / Presentation - G. Özorhon, E. A. Yanaş, G. Efendioğlu, G. Lekesiz, T. Tok, Y. Yıldırım
 • Mimarlık Bölümü|Kuruluş / Department of Architecture|Foundation – M. Şahin
 • Mezunumuzdan / Alumni Message – H. C. Üretmen
 • +10 Araştırma Stajı – “Yerel’den Öğrenmek” / +10 Research Internship –“Learning from vernacular” – G. Özorhon
 • Endüstriyel Tasarım Bölümü|Kuruluş / Department of Industrial Design|Foundation – A. Er
 • Mezunumuzdan / Alumni Message – H. Kılıçkap
 • İletişim ve Tasarım Bölümü|Kuruluş / Department of Communication Design|Foundation – S. Orhun
 • Mezunumuzdan / Alumni Message – A. Leylekoğlu
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü|Kuruluş / Department of Interior Architecture and Environmental Design|Foundation – A. Özbil, I. Tekçe
 • Mezunumuzdan / Alumni Message – B. Ş. Acar
 • Stüdyo Kültürü / Studio Culture – O. Hacıhasanoğlu
 • Roma Gezisi / Rome Trip – İ. F. Özorhon, S. Tokay
 • Tasarım Buluşmaları / Design Meetings - O. Hacıhasanoğlu
 • Etkileşimi Yakala Fotoğraf Yarışması / “Etkileşimi Yakala” Photography Competition – M. Çavuş
 • Mimarlık Yüksek Lisans Programı|Kuruluş / M.Sc. in Architecture Program|Foundation -M. Çavuş
 • Mezunumuzdan / Alumni Message – İ. Bayraktar
 • IAPS-CS Network ‘Kültür ve Mekan Toplantıları’ Sempozyum Dizisi / IAPS-CS Network ‘Culture and Space Meetings’ Symposium Series – H. Turgut
 • IAPS-CS Network Kültür ve Mekan Buluşmaları / IAPS-CS Network Culture and Space Meetings – H. Turgut
 • Tasarım, Teknoloji ve Toplum Lisansüstü Programları|Kuruluş / Design Technology and Society Graduate Programs|Foundation – A. Köksal, A. İlhan
 • Mezunumuzdan / Alumni Message – Y. Yıldırım
 • Mezunumuzdan / Alumni Message – İ. Yengisu
 • ÖZÜ 10. Yıl Logosu Tasarım Yarışması / OZU 10th Year Logo Design Contest – Ö. Özkal
 • Liseler için Yapı Tasarımı Yarışması / Building Design Competition for High Schools – I. F. Özorhon
 • Milano Gezisi / Milan Trip – P. Artıkoğlu
 • FURINAR Öğrenci Yarışması / FURINAR Student Competition – Z. Ceylanlı
 • MİTA-Mimari Tasarım Araştırmaları Ulusal Sempozyum Dizisi / MİTA-Architectural Design Research National Symposium – G. Özorhon
 • Mimarlık ve Arkeoloji Uluslararası Yaz Okulları / Architecture and Archaeology International Summer School – A. Camiz, Ö. Özkuvancı
 • Design for Interiors Konuşmaları Serisi / Design for Interiors Seminar Series – Z. Ceylanlı
 • ÖZÜ MTF Yeni Binası: AB4 / OZU FAD New Building: AB4 – O. Hacıhasanoğlu
 • Pandemi’de Tasarım Eğitimi / Design Education in the Pandemic – G. A. Ünlü
 • MİTOS-Mimari Tasarım Ofis Simülatörü / MİTOS-Architectural Design Office Simulator – I. F. Özorhon
 • Kent ve Mimarlık Yüksek Lisans Programları|Kuruluş / M. Sc. İn City and Architecture Program|Foundation – H. Turgut
 • Mimarlık Doktora Programı|Kuruluş / Ph. D. İn Architecture Program|Foundation – O. Hacıhasanoğlu
 • AACCP Sempozyumu / AACCP Symposium – A. Camiz, Ö. Özkuvancı

 

ÖZÜ. MTF’nin Yarını / Future of OZU. FAD

 • Mimarlık Bölümü / Department of Architecture – A. Ünlü, G. Çanakçıoğlu, N. G. Sağlam
 • Endüstriyel Tasarım Bölümü / Department of Industrial Design – A. Er, I. O. Orhan
 • İletişim ve Tasarım Bölümü / Department of Communications Design – M. Taşkın
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü / Department of Interior Architecture and Environmental Design – Z. Ceylanlı
 • Araştırma Laboratuvarları / Research Laboratory
 • Kitaplar _ÖZÜ Yayınları / Books_OZU Publications
 • Akademik Kadro / Faculty Members
 • İdari Kadro / Administrative Staff
 • Mezunlarımız / Alümni (2016-2022)

Güliz Özorhon

Dr. Güliz Özorhon, lisans eğitimini 2000 yılında, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde bitirmiş, Yüksek Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yapı Fiziği ve Malzemesi Programı’nda “Güneş Etkisine Bağlı Yapı Kabuğu Oluşumu ve Malzeme Seçim Kriterleri” adlı çalışması ile 2003 yılında tamamlamıştır. Doktora eğitimini ise 2003-2009 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Programı’nda yapmış ve “1950-60 Dönemi İstanbul Konut Mimarlığının 21.Yy Konutu Çerçevesinde Değerlendirilmesi” adlı çalışması ile tamamlamıştır.

Elif Aktaş Yana

2011 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nden onur derecesiyle mezun olmuştur. 2010 -2011 Güz dönemi boyunca İtalya Politecnico di Milano Facoltà Del Design’de Erasmus değişim öğrencisi olarak bulunmuştur. Yüksek lisans eğitimini İTÜ Mimari Tasarımda Bilişim Programında, “Kavramsal Modellerin Sezgisel Boyutunun Dijital Ortama Aktarılması” konulu tez çalışmasıyla Prof. Dr. Mine ÖZKAR’la danışmanlığında 2014 yılında tamamlamıştır. 2014-2017 yılları arası Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. Ayrıca çeşitli mimarlık bürolarında uygulama ve tasarım alanlarında çalışmıştır. Halen İTÜ Mimarlık Bölümü’nde doktora öğrencisidir. İlgi alanları içinde mimari tasarımda bilişsel süreçler, hesaplamalı tasarım yaklaşımları ve dijital üretim/fabrikasyon konuları yer almaktadır.

Gizem Efendioğlu

Gizem Efendioğlu, 2015 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisans derecesini Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Ortamında Mimarlık programından “Çocukların Oyunla Öğrenme Süreçlerinde Somut Etkileşimli Sistemler” başlıklı tezi ile almıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarımda Bilişim programında doktora eğitimine devam etmektedir. Etkileşim tasarımı,  insan-bilgisayar etkileşimi, hesaplamalı tasarım ve tasarımda biliş konularına ilgi duymaktadır.

Gülbin Lekesiz

Gülbin Lekesiz lisans derecesini 2018 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünden almıştır. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarımda Bilişim programında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Araştırmaları, etkileşimli mekanlar ve mimari tasarımda üretken yaklaşımlar konularına odaklanmaktadır.

Tuğba Tok

Tuğba Tok, lisans eğitimini 2015'te ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde; yüksek lisans eğitimini ise ODTÜ Mimarlık Tarihi programında, 2019 yılında 20. yüzyıl Türkiye'sinde modern mimarlığı konu alan tez çalışmasıyla tamamlamıştır. Akademik çalışmalarının yanı sıra, lisans yıllarından itibaren sektörde grafik tasarım alanında çalışmıştır. İlgi alanları arasında tasarım tarihi, modern tasarım ve mimarlık, maddi kültür ve gündelik nesneler yer almaktadır. Şu an Özyeğin Üniversitesi Tasarım, Teknoloji ve Toplum programında doktora eğitimine devam etmektedir.

Yasemin Yıldırım

Lisans derecesini Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım fakültesi İletişim Tasarımı Bölümünden alan Yasemin Yıldırım, bitirme tezinde tekstil malzemelerinin bir etkileşim aracı olarak kullanımı ve iletişimindeki rolünü araştırmış, bir masaüstü oyun prototipi geliştirmiştir.Mezuniyetinin ardınan bir süre dijital tasarım ajanslarında sanat yöneticisi ve arayüz tasarımcısı olarak çalışmış ayrıca çeşitli yerli ve yabancı sanat ve tasarım projelerinde yer almıştır. Bu çalışmaların yanı sıra İstanbul Modern, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi gibi çeşitli kurumlarda ilkokul, lise ve üniversite düzeyinde öğrencilere yönelik sanat ve tasarım atölyeleri düzenlemiştir. Yüksek lisans tezini 2018 yılında Özyeğin Üniversitesi Tasarım, Teknoloji ve Toplum Programı'nda tamamlayan Yıldırım, aynı bölümde doktora eğitimine devam etmektedir ve çalışmalarını tasarım eğitiminde hyflex ortamlara yoğunlaştırmıştır.