Skip to main content

MİTA III Mimari Tasarım Araştırmaları ve Bilişim Teknolojileri

Editörler: Güliz Özorhon, Gizem Efendioğlu

Dil: Türkçe

Sayfa Sayısı: 119

Baskı: 2022

ISBN: 978-605-5625-25-2

 

 


Sayfalar için tıklayınız


 

 

Özyeğin Üniversitesi tarafından yayınlanan kitap, 24 Eylül 2021 tarihinde ÖzÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen "MİTA III: Mimari Tasarım Araştırmaları ve Bilişim Teknolojileri" Ulusal Sempozyumu’na kabul edilmiş bildirileri ve davetli konuşmacıların yazılarını kapsamaktadır. Kitabın editörlüğünü, Doç. Dr. Güliz Özorhon ve Arş.Gör. Gizem Efendioğlu üstlenmiştir.

 • Sunuş
 • Ön Söz.....................11

Aslıhan Ünlü

 • Tema.........................15

Orhan Hacıhasanoğlu

 

       1- OTURUM...............21

 • MEKANSAL DİZİM Gördüğümüzü Analiz Etmenin Bir Yöntemi mi? Yoksa İnsanların Ortaya Koydukları Mekansal Sistemlerin Sosyal Anlamına Bakmanın Bir Yolu mu?..............26
 • SPATIAL SYNTAX A Method to AnalyzeWhat We See? or a Way of Looking at Human Spatial Systems" Social Meaning?

Mehmet Emin Şalgamcıoğlu

 • Kentsel Mekanın ve İçindeki Hareketin Yapısını Anlamak: Mekan Dizim Analizinin Kuramı, Matematiği ve Kentsel Araştırmalarda Uygulanması...........36
 • Reading the Structure of Urban Space and Movement: The Theory, Mathematics and Application of Space Syntax Methodology in Urban Research

Ayşe Özbil Torun

 • Mimarlıkta Makine Öğrenmesi Uygulamaları........46
 • Machine Learning Applications in Architecture

Bilge Şapçı, Şule Taşlı Pektaş

 

      2. OTURUM 

 • Mimari Tasarımda Bilişim Teknolojisinin Evrimi.........62
 • Evolution of Information Technology in Architectural Design 

Aslı Ağırbaş

 • Beden etkileşimli Tensegrity Strüktür Tasarımı........68
 • Body Interactive Tensegrity Structure Design

Gülbin Lekesiz

 

       3. OTURUM

 • Malzemeye, Başarıma ve Veriye Dayalı Hesaplamalı Tasarım Yöntemleri: Araştırma, Uygulama ve Mimarlık Eğitimi....82
 • Material-, Performance- and Data-driven Computational Design Methods: Research, Application and Architectural Education

Sevil Yazıcı

 • Covid-19 Salgını Dönemindeki Tasarım Eğitiminin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi............92
 • A Content Analysis Based Investigation of Design Education in The Covid-19 Pandemic Era

Şule Taşlı Pektaş, Derya Nur Dönmez

 

Son Söz............109

Yazarlar................114

Gizem Efendioğlu, Güliz Özorhon

Yazar İndeksi.........117

Doç. Dr. Güliz Özorhon
Dr. Güliz Özorhon, lisans eğitimini 2000 yılında, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde bitirmiş, Yüksek Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yapı Fiziği ve Malzemesi Programı’nda “Güneş Etkisine Bağlı Yapı Kabuğu Oluşumu ve Malzeme Seçim Kriterleri” adlı çalışması ile 2003 yılında tamamlamıştır. Doktora eğitimini ise 2003-2009 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Programı’nda yapmış ve “1950-60 Dönemi İstanbul Konut Mimarlığının 21.Yy Konutu Çerçevesinde Değerlendirilmesi” adlı çalışması ile tamamlamıştır.
Arş. Gör. Gizem Efendioğlu
Gizem Efendioğlu, 2015 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisans derecesini Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Ortamında Mimarlık programından “Çocukların Oyunla Öğrenme Süreçlerinde Somut Etkileşimli Sistemler” başlıklı tezi ile almıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarımda Bilişim programında doktora eğitimine devam etmektedir. Etkileşim tasarımı,  insan-bilgisayar etkileşimi, hesaplamalı tasarım ve tasarımda biliş konularına ilgi duymaktadır.